پرایمر دلیجان از لحاظ فیزیکی به صورت مایع بوده وبه عنوان یک ماده کمک نصب جهت بالا بردن کیفیت عایق کاری وبر طرف کردن دو فازی بین سطح مورد نصب وعایق رطوبتی  در دو نوع حلال در آب وحلال در بنزین تولید میگردد.لذا توصیه میگردد باتوجه به سطح مورد نصب از پرایمر پیشنهادی واحد فنی این شرکت استفاده گردد.

 

موارد مصرف

عایق رطوبتی دلیجان به دلیل تنوع تولید وامکان تولید محصولات بر حسب نیاز مشتریان محترم جهت عایق کاری سطوح مختلف از جمله :پشت بام .پی ساختمان .دیوار ها .سرویس های بهداشتی .استخر وپارکینگ ها .کانالهای آب رسانی.انبارها .پل ها.تونل ها. گلخانه ها .مرغ داری و دامداری ها.باغچه های تزئنی آپارتمانها .باند فرودگا هها.لوله های آب .گاز .نفت و...کاربرد دارد.