ایزوگام چیست؟

نوعی از عایق رطوبتی می باشد كه امتیازات این عایق عبارت است از:

۱-احتیاج به برفروبی ندارد.

۲-نصب و كاربرد آن منجر به آلودگی محیط زیست نخواهد شد.

۳ -نصب آن سریع است.

۴-به مراتبی ارزانتر از سایر روش ها می باشد.

۵-سبك است و هر متر مربع تقریبا ۴ كیلوگرم وزن دارد و جلوگیری از بار اضافی سقف نموده كه در مقابل خطرات احتمالی زلزله میزان خسارت های جانی و مالی را به مراتب كاهش می دهد.

۶-به علت وجود الیاف تیشو به عنوان عایق حرارتی از هدر رفتن انرژی در ساختمان جلوگیری می نماید.

۷-در مقابل حرارت و برودت مقاوم است.

۸-بر خلاف قیر وگونی هرگز دچار پوسیدگی نمی شود.

۹-به علت دارا بودن لایه مخصوص پلی استر در مقابل فشار های احتمالی ناشی از انبساط و انقباض ساختمان مقاوم است.

۱۰-در مقابل گازها و اسیدهای شیمیایی مقاوم است.

۱۱-به جز استفاده از مواد اولیه قیر اصلاح شده به وسیله مواد پلیمری از هفت نوع ماده شیمیایی و كانی مانند الیاف شیشه و الیاف پلی استر و غیره استفاده می شود.